Tüm Servis Noktalarımız ve Çalışma Ofislerimizdeki Uygulamalar

Enerji Verimliliği

-Çalışma saatleri dışında, çalışma alanlarının sıcaklıkları aynı derecede tutulmamaktadır.

-Aydınlatma için sadece LED ampüller kullanılmaktadır.

-Sık kullanılmayan alanlarda hareket/doluluk sensörleri ile aydınlatma kontrolü sağlanmaktadır.

Malzemeler

-Uygun olan durumlarda tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanılmaktadır.

-Formlarda A4 yerine A5 kağıt kullanılmaktadır.

-Servis içerisinde cihaz takibi kağıt yerine etiket ile sağlanmaktadır.

-Plastik yerine doğada çözünür malzemeler tercih edilmektedir.

Su Kullanım Yönetimi

-Tüm musluklarda hatırlatıcı etiketler kullanılmaktadır.

-Düşük akımlı musluklar kullanılmaktadır.

Çöp Sahalarına Sıfır Atık

-Dinlenme alanlarında tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık ve bıçak kullanılmamaktadır.

-Geri dönüşüme uygun tüm atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.